Įstaigos pavadinimas Kauno Senamiesčio progimnazija
Pareigos Anglų kalbos mokytoja(s) nuo 2020 m. sausio 6 d.
Darbo vieta Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.12, Kaunas
Reikalavimai Mokytojas privalo:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (baigta anglų k. ir (ar) literatūros mokytojo rengimo programa, anglų k. ir (ar) literatūros mokytojo arba filologijos rengimo programa);
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją;
 3. atitikti LR Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 5. gebėti taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti mokinių ugdymą bei kitas veiklas;
 6. gebėti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Funkcijos Anglų kalbos mokymas 6-8 klasėse pagal anglų k. mokytojo pareigybės aprašymą.
Darbo užmokestis     Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį. Numatomos 24 kontaktinės pamokos (950,00-1250,00 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas (CV).
 4. Dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. (atestacijos pažymėjimas)(jeigu tokius dokumentus turi).
 5. Santuokos liudijimas (jei dokumentai išduoti kita pavarde).
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentus galima pateikti adresu, Nemuno g. 12, 44294 Kaunas, raštinėje nuo 8.00 iki 15.00 val. arba el. paštu: senaprm@senamiestis.kaunas.lm.lt 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu arba prašyme nurodytu el. paštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p.: senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt,  telefonai pasiteirauti: (8 37)  222444.
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2019 m. gruodžio 13 d.

Atrankos pokalbis numatomas 2019 m. gruodžio 16 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha