Įstaigos pavadinimas Kauno Senamiesčio progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 pareigybė
Darbo vieta Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.12, Kaunas
Reikalavimai Pretendentas (-ė) turi atitikti  šiuos reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį panašioje srityje.
 • Gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų įstatymą.
 • Išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas.
 • Mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
 • Privalo turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui, bendrauti su įstaigos bendruomenės nariais.
 • Turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.
 • Išmanyti viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūras.
 • Dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.), CVP IS programomis bei sistemomis.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose
Funkcijos
 • Pagal direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198   2 priedu
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti konkurse (laisva forma).
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas siųsti el. paštu senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt   iki birželio 18 d., 16 val.

Kauno Senamiesčio progimnazijos raštinė nuo 8.00 iki 16.00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.: (8 37) 299553

El. paštas:  senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2018-06-21  10.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha