Įstaigos pavadinimas Kauno Senamiesčio progimnazija
Pareigos Psichologas, 1 etatas
Darbo vieta Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.12, Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir turimas psichologijos bakalauro arba psichologijos magistro  kvalifikacinis laipsnis;
 • Darbo patirtis  bendrojo lavinimo mokykloje;
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinių problemas.
 • Gebėjimas taikyti informacines technologijas;
 • Pozityvus mąstymas, lankstumas, kūrybiškumas ir atsakingumas
Funkcijos
 • Teikti psichologo pagalbą psichologinių problemų bei spec. ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams;
 • Dalyvauti mokytojų, mokyklos tarybos, vaiko gerovės komisijos ir kitų darbo grupių veikloje;
 • Šviesti mokyklos bendruomenę mokinių ugdymo, pagalbos mokiniui teikimo klausimais.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis  nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Psichologo kategoriją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pažyma apie pedagoginio darbo stažą;
 • Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Senamiesčio  progimnazija

Nemuno g. 12, Kaunas

raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8  37) 222 444

El. paštas:   senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas

2018 m. spalio 10 d., 16 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2018 m. spalio 11 d. pagal suderintą grafiką. Apie pokalbį pretendentus informuosime telefonu.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha