Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos IKT specialistas
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr.68.
Reikalavimai
  • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
  • gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • žinoti taikomąsias programas, skirtas vartotojui ir naudojamas progimnazijoje;
  • gerai išmanyti kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sandarą, duomenų bazes;
  •  gebėti analizuoti ir taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą institucijose, žinoti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius  progimnazijos veiklą
Funkcijos
  • Pagal IKT specialisto pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.
  • Gyvenimo aprašymas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.  Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas  siųsti el.paštu  progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinei nuo 8.00 iki 15.00 val

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 453853

El.paštas daukantovm@daukantas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2018-10-25 13.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha