Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos Pradinių klasių mokytojas (-a). Nuo 2017m. lapkričio 2 d.
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr.68.
Reikalavimai Pretendentas (-ė) turi atitikti  LR Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus
Funkcijos
  • Pradinis ugdymas. 2-os klasės mokytoja.
  •  Pagal pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu  ir tvirtinamu kasmetinėje tarifikacijoje.

21 kontaktinė val.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti konkurse (laisva forma).
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.
  • Gyvenimo aprašymas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis  spalio 23 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas galima siųsti el.paštu progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinė nuo 9.00 iki 15.00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 453853

El.paštas progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2017-10-20  13.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha