Įstaigos pavadinimas Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Pareigos Muzikos mokytojas(a)
Darbo vieta Kaunas, A. Stulginskio g. 61, Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Reikalavimai
 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas
 • Muzikos mokytojo kvalifikacija
Funkcijos
 • Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdytinių veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už darbo rezultatus.
 • Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir žinias, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos pagrindų.
 • Individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, ugdyti įvairių gebėjimų mokinius, identifikuoti gabiuosius, ruošti juos miesto, šalies ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir pan., teikti pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
 • Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus  ( elektroninį dienyną ir kt.).
 • Vykdyti kitas mokyklos  mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis pagal LR Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Asmens tapatybės kortelę;
 • SD pažymėjimą;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Kitą papildomą su pedagogine praktika susijusią informaciją;
 • Motyvacinį pagrindimą pretenduojamai pareigybei užimti.
Dokumentų priėmimo vieta A.Stulginskio g. 61,  Kaunas, raštinėje
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8-37)362104, lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2016-07-29 15.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha