Įstaigos pavadinimas Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Pareigos Rusų-vokiečių kalbų mokytojas(a)
Darbo vieta Kaunas, A. Stulginskio g. 61, Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Reikalavimai
 • Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdytinių veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už darbo rezultatus.
 • Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir žinias, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos pagrindų.
 • Individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, ugdyti įvairių gebėjimų mokinius, identifikuoti gabiuosius, ruošti juos miesto, šalies ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir pan., teikti pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
 • Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus  ( elektroninį dienyną ir kt.).
 • Vykdyti kitas mokyklos  mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Funkcijos Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis pagal LR Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
Darbo užmokestis
 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Asmens tapatybės kortelę;
 • SD pažymėjimą;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Kitą papildomą su pedagogine praktika susijusią informaciją;
 • Motyvacinį pagrindimą pretenduojamai pareigybei užimti.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti A.Stulginskio g. 61,  Kaunas, raštinėje
Dokumentų priėmimo vieta (8-37)362104, lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 2016-07-29 15.00 val.
Dokumentų priėmimo terminas …..

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha