Įstaigos pavadinimas Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 0,75 etato
Darbo vieta Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla
Reikalavimai Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas ne mažiau 5 metai.
Geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook), duomenų bazėmis, dienynu.
LR Švietimo įstatymų, švietimo strategijų bei priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų išmanymas.
Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, planuoti veiklą.
Privalumas – kvalifikacijos kėlimo kursai.
Funkcijos Vykdyti klasių komplektavimą, mokinių apskaitą, mokinių registro tvarkymą;
Vykdyti mokinių teisių pažeidimo prevenciją, prevencinį darbą prieš smurtą, korupciją, rūkymą ir kt., VGK darbo koordinavimą;
Vykdyti mokyklos socialinę veiklą, rūpintis spec. poreikių turinčių mokinių integravimu;
Organizuoti neformalaus švietimo veiklą mokykloje.
Darbo užmokestis Pagal nustatytą atlyginimo koeficientą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir tarifikacija, Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Prašymą leisti dalyvauti konkurse,
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas,
Gyvenimo aprašymą.
Dokumentų priėmimo vieta A.Stulginskio 61, Kaunas, raštinėje
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37)362104 lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2015-09-18 15.00 val.

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha