Įstaigos pavadinimas Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Pareigos Pradinio ugdymo mokytoja(s)
Darbo vieta Kaunas, A. Stulginskio g. 61, Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Reikalavimai • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
• ugdymo turinio išmanymas ir gebėjimas jį diferencijuoti, individualizuoti ir pritaikyti mokinių ugdymosi poreikiams;
• geras lietuvių kalbos mokėjimas;
• mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
• geri bendravimo įgūdžiai su vaikais ir jų tėvais
Funkcijos • Dėstyti pradinio ugdymo dalykus mokiniams;
• Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą ir kokybišką ugdymą;
• Ugdyti tvirtas mokinių dvasines, pilietines, tautines, ekologines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtojimą;
• Padėti mokiniams tenkinti saviugdos, saviraiškos poreikius;
• Formuoti mokinio ekologinę sampratą, sveikos gyvensenos įgūdžius;
• Tobulinti dalykinę kvalifikaciją;
• Suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;
• Vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
• Nuolat informuoti tėvus (globėjus/rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
• Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
• Pildyti elektroninį dienyną;
• Vykdyti kitas mokytojo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
Darbo užmokestis Pagal Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Motyvacinis laiškas.
6. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
7. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopija.
Dokumentų priėmimo vieta A.Stulginskio g. 61, Kaunas, raštinėje
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37)362104 lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2016-03-23

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha