Įstaigos pavadinimas Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Pareigos Raštinės vedėja
Darbo vieta Kaunas, A. Stulginskio g. 61, Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla
Reikalavimai • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
• Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
• Žinoti lietuvių kalbos vartojimo reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• Išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką;
• Mokėti kaupti, sisteminti informaciją;
• Turėti bendravimo įgūdžių, mokėti dirbti komandoje, gebėti greitai orientuotis situacijose.
Funkcijos • Surinkti reikiamą informaciją vadovui, jo pavedimu kviesti darbuotojus.
• Organizuoti vadovo pokalbius telefonu.
• Priimti ir išsiųsti telefonogramas, faksogramas, pašto/elektroninio pašto laiškus; nesant vadovui, užrašyti priimtus pranešimus ir pranešti jam apie juos.
• Organizuoti vadovo rengiamus posėdžius ir pasitarimus (rinkti reikiamą medžiagą, pranešti dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę, registruoti dalyvius.
• Priimti ir perduoti telefaksus, telefonogramas, siųsti elektroninius laiškus.
• Sisteminti, registruoti gaunamus dokumentus.
• Vadovo nurodymu spausdinti įvairius dokumentus.
• Priimti dokumentus vadovui pasirašyti.
• Organizuoti lankytojų priėmimą.
• Rengti ir įforminti dokumentus (įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti klausimais; įsakymus veiklos organizavimo klausimais, dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kt. atostogų bei komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais; susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių administracijų švietimo padaliniais ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentus) pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus, pagal paskirtį juos registruoti.
• Rengti pažymas darbuotojams.
• Vykdyti dokumentų valdymą, formuoti dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą, ruošti jas atiduoti į mokyklos archyvą.
• Vykdyti atskirus savo tiesioginio vadovo tarnybinius pavedimus.
Darbo užmokestis Pagal Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
• Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Skenuoti dokumentai pateikiami adresu lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt arba atnešami į mokyklos raštinę
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37)362104 lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2015-10-09 15.00 val.

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha