Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas (-ė) – 1 et. (40 val. per sav.)
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Reikalavimai
 • Išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus.
 • Žinoti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes.
Funkcijos
 • Prižiūrėti gimnazijos personalinius kompiuterius, projektorius, spausdintuvus, interaktyvias lentas ir kt. IKT techniką.
 • Rūpintis gimnazijos kompiuterių tinklu, jo atnaujinimu.
 • Diegti kompiuterines programas.
 • Kurti duomenų bazes.
 • Prižiūrėti ir užtikrinti interneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
 • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. iki 2018 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 424172; 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val.