Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Matematikos mokytoja (-s) iki 2019-06-21 (terminuota darbo sutartis, nepilnu krūviu).
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (Miško g. 1 g., 44321 – Kaunas)
Reikalavimai Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos Matematikos mokymas I, III ir IV gimnazijos klasėse
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
  • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2019 m. vasario 6 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  (8 37) 424172

Mob. 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2019 m. vasario 6 d. 15.00 val.