Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Anglų mokytojas (-a) nepilnu etatu
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (Miško g. 1 g., 44321 – Kaunas)
Reikalavimai

Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais.

Kompiuterinis raštingumas.

Funkcijos Anglų kalbos mokymas I-IV gimnazijos klasėse. Pagal dalyko mokytojo pareigines instrukcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis  nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į Įstatyme nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį..
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. 16.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mob. 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. 16.00 val.