Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Meno vadovas (-ė) – 1 et. (40 val. per sav.)
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai
 • Choreografo patirtis.
 • Vadovavimo meno koletyvui patirtis.
 • Dalyvavimo taptautiniuose ir respublikiniuose projektuose patirtis.
 • Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais
Funkcijos
 • Organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, Kauno miesto, gimnazijos projektuose ir renginiuose.
 • Pagal meno vadovo pareigybės aprašymą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
 • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu nuo 2018 m. rugsėjo 5 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 10.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  8 618 55 663

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 10.00 val.