Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Neformaliojo švietimo mokytojas (-a), (pilietinio ugdymo kryptis) 1 val.  per savaitę
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai
 • Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
 • Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais.
 • Kompiuterinis raštingumas
Funkcijos
 • Vykdyti neformaliojo švietimo programą pagal dalyko mokytojo pareigines instrukcijas
 • Padėti organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Dalyvauti Kauno miesto ir respublikiniuose renginiuose
Darbo užmokestis Pagal nustatytą atlyginimo koeficientą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir tarifikaciją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2018 m. sausio 19 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. ( 8 37) 422387; (8 37) 424172

Mob. 8 620 98 991 , 8620 98992

el. paštu:  dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. sausio 19 d. 15.00 val.