Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Neformaliojo švietimo mokytojas (-a), (,,Grafinis dizainas“) 2 val.  per savaitę
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai
 • Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
 • Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais.
 • Kompiuterinis raštingumas.
Funkcijos
 • Vykdyti neformaliojo švietimo programą.
 • Padėti organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Dalyvauti Kauno miesto ir respublikiniuose renginiuose
 • Pagal dalyko mokytojo pareigines instrukcijas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
 • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8 618 55 663

Mob.8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val.