Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Prancūzų kalbos mokytoja (-s) (nepilnam krūviui)
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“)
Funkcijos
  • Prancūzų kalbos mokymas I – IV gimnazijos klasėse
  • Pagal dalyko mokytojo pareiginę instrukciją
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2018 m. liepos 9 d. 9.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. ( 8 37) 422387; (8 37) 424172

Mob. 8 620 98 991 , 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. liepos 9 d. 9.00 val.