Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Valytoja (-as)  – 1 etatas
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai
 • Valytoja (-as) turi žinoti:
 • grindų, parketo sienų, tualetų, langų, baldų, įrenginių valymo ypatybes;
 • medžiagas ir skysčius leistinus naudoti valymo darbams;
 • pavojingų cheminių medžiagų surinkimo būdus;
 • dezinfekavimo priemones ir jų naudojimo būdus;
 • elektrosaugos pagrindus;
 • kaip elgtis kilus gaisrui;
 • Darbo tvarkos taisykles
Funkcijos
 • Pagal valytojo pareiginę instrukciją
Darbo užmokestis Minimali mėnesio alga
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas  leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2017 m. lapkričio 30 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su atrinktais pretendentais, atitinkančiais reikalavimus, datą pranešime individualiai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. ( 8 37) 422387; (8 37) 424172

Mob. 8 620 98 991 , 8620 98992

el. paštu:  dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2017 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.