Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Mokyklos psichologas (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Reikalavimai
  • Pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2512 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus.

Privalumai:

  • būti susipažinus su Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus veiklos specifika, tarpdisciplininio itin gabių vaikų ugdymo programa, projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ veikla
Funkcijos Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, konsultuoti mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, klasių vadovus, planuoti, inicijuoti, derinti, dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose įgyvendinant aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones, vykdyti įvairias mokinių ir kitų bendruomenės narių apklausas bei tyrimus, jų rezultatus pristatyti licėjaus vadovams, mokinių tėvams ir mokytojams, bendrauti ir bendradarbiauti su kt. švietimo pagalbos specialistais, licėjaus Vaiko gerovės komisija, Kauno PPT, mokytojais ir kitais darbuotojais sprendžiant mokinių ugdymo, elgesio korekcijos, patyčių ir smurto pasireiškimo prevencijos klausimus
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu atsižvelgiant į stažą ir kvalifikacinį laipsnį
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti atrankoje,
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumento kopijos,
  • gyvenimo aprašymas,
  • buvusių darboviečių rekomendacijos (nebūtina).
Dokumentų priėmimo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 108 kabinetas, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 31 20 60
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-08-29. Atranka (pokalbis) vyks 2017 m. rugpjūčio 30 d., 15.00 val., Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 108 kabinetas, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha