Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Psichologas (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11, Kaunas
Reikalavimai pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2512 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus.
Funkcijos teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, konsultuoti mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, klasių vadovus, planuoti, inicijuoti, derinti, dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose įgyvendinant aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones, vykdyti įvairias mokinių ir kitų bendruomenės narių apklausas bei tyrimus, jų rezultatus pristatyti licėjaus vadovams, mokinių tėvams ir mokytojams, bendrauti ir bendradarbiauti su kt. švietimo pagalbos specialistais, licėjaus Vaiko gerovės komisija, Kauno PPT, mokytojais ir kitais darbuotojais sprendžiant mokinių ugdymo, elgesio korekcijos, patyčių ir smurto pasireiškimo prevencijos klausimus.
Darbo užmokestis

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.

Minimalus koeficientas 5,89.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymą, išsilavinimo patvirtinančius dokumentus siųsti elektroniniu paštu: rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu
Dokumentų priėmimo vieta Gyvenimo aprašymą, išsilavinimo patvirtinančius dokumentus siųsti elektroniniu paštu: rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 34 58 75
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020-10-23, 12 val. Atranka numatoma 2020-10-29.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami el. paštu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha