Įstaigos pavadinimas Kauno Tirkiliškių lopšelis – darželis
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (1,00 etatu)
Darbo vieta Tirkiliškių g.47, Kaune
Reikalavimai 1. Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.
2. Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje.
3. Imlumas inovacijoms.
4. Nuolatinis žinių atnaujinimas.
5. Gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Funkcijos Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas.
Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
Kuria ugdymosi aplinką.
Kuria gerą grupės mokroklimatą.
Sistemingai stebi ir vertina vaikjo daromą pažangą.
Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
2. Išsilavinimo dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Tirkiliškių lopšelis – darželis , Tirkiliškių g. 47, Kaune arba el. p. tirkdarzelis@takas.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 39 26 00 el. p. tirkdarzelis@takas.lt
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2015-10-19

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha