Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“
Pareigos Auklėtojo  1 etatas
Darbo vieta Trakų g. 33, Kaunas. Vaikų darželis „Raudonkepuraitė“
Reikalavimai
 • Pedagoginis išsilavinimas: aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją;
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais komandoje.
 • Ikimokyklinio ugdymo programų, metodikų, metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti vaikų ugdymo procese.
 • Auklėtojas privalo turėti šias vertybines nuostatas: meilė ir pagarba vaikui, atsakomybė,  kolegialumas, kūrybiškumas ir noras nuolat tobulėti
Funkcijos
 • Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą.
 • Planuoti grupės ugdomąją veiklą rengiant savaitinius, metinius (jei reikia –individualius) ugdymo planus.
 • Kurti grupės ugdomąją aplinką, ją nuolat tobulinti, atnaujinti.
 • Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 •  Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir numatyti tobulinimo(-si) prioritetus.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr.XIII-198  atsižvelgiant į įgytą išsilavinimą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti apklausoje
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
 • išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“, Trakų g. 33
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (837)42 32 14
Dokumentų priėmimo terminas 2017-08-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha