Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų darželis „Žiogelis“
Pareigos vyr.buhalteris, 0,5 etato
Darbo vieta Vaistinės skg. 8, Kaunas
Reikalavimai
  • buhalterinio darbo patirtis ugdymo įstaigoje;
  • mokėti dirbti VFAS buhalterine programa „Biudžetas VS“ (Nevda)
  • būti pasitikrinus sveikatą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo;
  • Neturėti žalingų įpročių
Funkcijos Tvarkyti įstaigos buhalterinę apskaitą
Darbo užmokestis Nustatomas bendru susitarimu, vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti konkurse,
  • Asmens tapatybę nurodančio dokumento kopija,
  • Gyvenimo aprašymas (CV),
  • Mokslo baigimo dokumentas(-ai) ar patvirtintos jų kopijos,
  • Medicininė asmens knygelė
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno vaikų darželyje „Žiogelis“ – Vaistinės skg. 8, Kaunas (10-12val.)

Arba elektroniniu paštu – vdziogelis@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

8 37 423836

8 68792358

Dokumentų priėmimo terminas

Pokalbis pretendentams patogiu metu iki kovo 31 d.

Numatoma darbo pradžia – 2017 m. balandžio 3 d