Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų darželis „Žiogelis“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (0,79 etato)
Darbo vieta Vaistinės skg. 8, Kaunas
Reikalavimai
 • Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa;
 • Mylėti vaikus;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • Neturėti žalingų įpročių.

Privalumai:

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.
 • būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą;
 • auklėtojo metodininko kvalifikacija.
Funkcijos Organizuoti ikimokyklinio (priešmokyklinio) amžiaus vaikų ugdymą
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas dalyvauti konkurse,
 2. Asmens tapatybę nurodančio dokumento kopija,
 3. Gyvenimo aprašymas (CV),
 4. Mokslo baigimo dokumentas(-ai) ar patvirtintos jų kopijos,
 5. Medicininė asmens knygelė,
 6. Kursų pažymėjimas pagal privalomo higienos įgūdžių mokymo formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams (6 ak. val.) programą (jei turi),
 7. 7. Kursų pažymėjimas pagal privalomojo pirmos pagalbos švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (8 ak. val.) programą (jei turi).
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno vaikų darželyje „Žiogelis“ – Vaistinės skg. 8, Kaunas (10-12val.)

Arba elektroniniu paštu – vdziogelis@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

8 37 423836

8 67484881

Dokumentų priėmimo terminas

Nuo 2016 m. birželio 27 d.

Iki 2016 m. liepos 18 d. Pokalbis pretendentams patogiu metu iki liepos 21 d.

Atsakymas dėl darbo vietos – iki liepos 22 d. 14 val.