Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai
Pareigos Metodininkas. Terminuota darbo sutartis nuo 2019-09-01. Krūvis 1 etatas
Darbo vieta Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, Parodos g. 26, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 2. Yra susipažinęs ir savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį vaikų ugdymą;
 3. Susipažinęs su Kauno miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklą;
 4. Moka bendrauti su žmonėmis, geba dirbti komandoje;
 5. Geba rengti programas ir projektus, dirbti kompiuteriu;
 6. Yra pareigingas, darbštus, kūrybingas, savarankiškai planuojantis savo veiklą.
Funkcijos Edukacijų, stovyklų, renginių, projektų organizavimas ir vykdymas, rėmėjų paieška, mokinių registro duomenų tvarkymas, rengiamų veiklų medžiagos kaupimas, mėnesio renginių plano sudarymas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Buvusių darboviečių rekomendacija (pageidautina).
 7. Pažyma apie pedagoginį darbo stažą.
 8. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Dokumentų priėmimo vieta El.paštu: vmlrumai@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel.: 8 37 42 32 05, el.p.: vmlrumai@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas

iki 2019-08-20 15.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha