Įstaigos pavadinimas KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
Pareigos DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS
Darbo vieta Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla, Vaišvydo g.28, Kaunas
Reikalavimai
 • aukštasis išsilavinimas;
 • administravimo darbo stažas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo

santykius, išmanymas;

 • orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
 • geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą.
Funkcijos
 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;
 • rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;
 • tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;
 • vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
 • sudaro jam pavaldaus personalo darbo grafikus;
 • geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai

vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

 • tvarko ūkio dalies dokumentaciją;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus;
 • kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;
 • analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių  darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu .
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys 2015-11-21 TAR, 2015, Nr. 2015-18506);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • rekomendacijos.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykla ,Vaišvydo. g.28 , Kaunas, kasdien nuo 8.00 iki 11.00 val.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (837)38 38 54
Dokumentų priėmimo terminas 2016-09-09 – 2016-09-22

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha