Įstaigos pavadinimas Kauno Veršvų gimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)- terminuota darbo sutartis
Darbo vieta Kauno Veršvų gimnazija, Mūšos g.6, Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas
 • Geras lietuvių kalbos mokėjimas
 • Pedagogo kvalifikacija,
 • Ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginis stažas
 • Vadybos pagrindų žinios
 • Novatoriško verslumo ugdymo sampratos išmanymas
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti mokyklos vidaus dokumentus, dokumentų rengimo taisyklių išmanymas,
 • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos išmanymas
 • Mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas
 • Planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbo tobulinimui
 • Gebėjimas planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti
 • Orientacija į rezultatą
Funkcijos
 • Organizuoja ugdymo plano rengimą, dalyvauja rengiant kitus mokyklos vidaus dokumentus;
 • Vykdo kitas pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,16 iki 10,80.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybės dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes;
 • Darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos
Dokumentų priėmimo vieta

Mūšos g. 6, Kaunas, 101 kabinetas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. paštu gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt iki š.m. gruodžio  7 d. 16 30 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, kuris vyks 2020 m. gruodžio 9 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mūšos g. 6, LT – 47176, Kaunas

Tel. 8 37 36 26 21,

El. p.: gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt

 

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2020 m. gruodžio 7 d. 16.30 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha