Įstaigos pavadinimas Kauno Žaliakalnio progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)
Darbo vieta Kauno Žaliakalnio progimnazija
Reikalavimai aukštasis universitetinis išsilavinimas;
geras lietuvių kalbos mokėjimas;
pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
vadybos pagrindų žinios;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti progimnazijos vidaus dokumentus, dokumentų rengimo taisyklių išmanymas, dokumentų tvarkymo ir apskaitos išmanymas;
mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbo tobulinimui;
gebėjimas planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su progimnazijos direktoriumi ;
atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, orientacija į rezultatą;
Privalumas-mokinių mokymosi pasiekimų standartizuoto vertinimo patirtis
Funkcijos organizuoja ugdymo plano rengimą, dalyvauja rengiant kitus progimnazijos vidaus dokumentus;
organizuoja ir kontroliuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;
koordinuoja metodinių grupių, mokinių ir tėvų savivaldos veiklą;
organizuoja dalykines olimpiadas, konkursus, parodas ir kt.;
planuoja ir vykdo mokytojų veiklos priežiūrą, teikia rekomendacijas, konsultuoja;
prižiūri, kaip vykdomi progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai, stebi ugdymo procesą;
organizuoja ir kontroliuoja tėvų informavimą, švietimą;
vykdo kitas pareigybės apraše nustatytas funkcijas
Darbo užmokestis Atlyginimas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir vadybinės kvalifikacinės kategorijos
Dokumentai, kurie turi būti pateikti prašymas leisti dalyvauti konkurse;
asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija;
išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentų kopijos;
gyvenimo aprašymas;
savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes;
darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
pretendento anketa
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Žaliakalnio progimnazija, Širvintų 15, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel.: 8 37 331 392
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentus iki spalio 30 d. įskaitytinai Kauno Žaliakalnio progimnazijai pateikti el.p. rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt arba siųsti registruotu laišku nurodant pareigybę „Direktoriaus pavaduotojas ugdymui“ adresu: Širvintų g. 15, LT-50174 Kaunas.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha