Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Matematikos mokytojas (-a) (1 pareigybė) (terminuota darbo sutartis)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Reikalavimai
  • atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;
  • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735.

Privalumas – aktyvus dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose, prizinės vietos; patirtis ruošiant mokinius brandos egzaminams ir aukšti jų rezultatai.

Funkcijos  
Pamokų vedimas pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį (nuo 1200 iki 1600 Eur.)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentus, gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas.

Galima siųsti šiuo adresu paštu arba elektroniniu paštu rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 31 20 60
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020-10-28, 12:00 val. Atranka (pokalbis žodžiu) numatoma 2020  m.  spalio 29 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha