Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Ekonomikos mokytojas (-a) (0,4 pareigybės)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Lozoraičio g. 13, Kaunas
Reikalavimai
  • atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;
  • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735.
  • Privalumas – aktyvus dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose, prizinės vietos.
Funkcijos Pamokų vedimas pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentus, gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Siųsti šiuo elektroniniu paštu rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. 8682 03345
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2021-02-12, 15:00 val. Atranka (pokalbis žodžiu arba nuotoliniu būdu) numatoma 2021  m.  vasario 18 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami elektroniniu būdu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha