Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Biologijos mokytojas (0,9 pareigybės)
Darbo vieta 0,9 pareigybės – Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Reikalavimai
  • atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;
  • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735.

Privalumai:

  • aktyvus dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose, prizinės vietos;
  • turėti kvalifikaciją ir gebėti mokinti chemiją, fiziką ir inžineriją.
Funkcijos Pamokų vedimas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 108 kabinetas, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu,  tel. (8 37) 34 58 75.
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2019-07-05, 15 val.

Atranka numatoma 2019-07-08, 9:00 val. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

*Atvykus į atranką su savimi turėti šiuos dokumentus: asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumento kopijos.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha