Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Pradinių klasių  mokytojas (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11, Kaunas
Reikalavimai
  • atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;
  • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735.

Privalumas- aktyvus dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose, prizinės vietos.

Funkcijos

Pamokų vedimas pradinių klasių mokiniams:

1 pareigybė 3 klasių mokinių ugdymui.

Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu,  atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 108 kabinetas, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu,  tel. (8 37) 34 58 75.
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2019-07-05, 15 val.

Atranka numatoma 2019-07-08, 9:00 val. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

*Atvykus į atranką su savimi turėti šiuos dokumentus: asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumento kopijos.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha