Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas (0,5 pareigybės)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11, Kaunas
Reikalavimai
  • atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;
  • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735.

Privalumas- aktyvus dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose, prizinės vietos.

Funkcijos Pamokų vedimas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas (prašome pridėti el. paštą ir/ar telefono Nr.), išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentų kopijos.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 101 kabinetas, Vaidoto g. 11, Kaunas.

arba dokumentus siųskite el. paštu:  rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai   rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 34 58 75.
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2019-10-14, 15 val.

Atranka data numatoma 2019-10-17, 9:00 val. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje, datą ir vietą, pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

*Atvykus į atranką su savimi turėti šiuos dokumentus: asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius originalius dokumentus.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha