Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Reikalavimai atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo reikalavimus ir kitus socialinio pedagogo pareigybę reglamentuojančius dokumentus;
Funkcijos Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje; – Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas; – Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas; – Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų; – Vykdo prevencines programas; – Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą. – Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
Darbo užmokestis Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje; – Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas; – Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas; – Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų; – Vykdo prevencines programas; – Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą. – Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis (1036 Eur.).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymas dalyvauti atrankoje,

asmens tapatybę, išsilavinimą,

pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentus,

gyvenimo aprašymas.

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 101 kabinetas, Vaidoto g. 11, Kaunas.

Galima siųsti šiuo adresu paštu arba elektroniniu paštu rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 34 58 75
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020-06-30, 12:00 val. Atranka (pokalbis žodžiu) numatoma 2020  m.  liepos 7,8,9 dienomis 9:30 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha