Įstaigos pavadinimas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Archyvaras (0,5 etato)
Darbo vieta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Žeimenos g. 66, Kaunas
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas, darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas, šio darbo patirtis. Sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir standartais reglamentuojančiais dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą. Žinoti ir išmanyti: dokumentų saugojimo terminus, dokumentų vertės ekspertizė atlikimo tvarką; dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas; dokumentų archyve saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką; dokumentų įforminimo laikinam ir nuolatiniam saugojimui tvarką ir apskaitos reikalavimais; archyvo fondo dokumentų naudojimo tvarką.
Funkcijos Organizuoti Licėjaus archyvinių dokumentų bylų laikymą, sisteminti bylas, vesti jų apskaitą bei rūpintis jų apsauga, teikti pagalbą rengiant gimnazijos dokumentų bylų nomenklatūrą, priimti dokumentus saugojimui į archyvą.
Darbo užmokestis Darbo užmokesčio koeficientas – 4,03
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (rašomas gimnazijoje)
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus raštinė, Žeimenos g. 66, Kaunas.

el. paštu: cadet@plechavicius.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Alvidas Bakutis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, mob. tel. 8 652 90306
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-09-10 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha