Įstaigos pavadinimas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Psichologas (-ė) 1 etatas
Darbo vieta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Žeimenos g. 66, Kaunas
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
Funkcijos Apibrėžtos LR Švietimo ministro 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548 „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo 5 skyriumi atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją nuo 5,18 iki 8,28 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  3. Kvalifikacinės kategorijos dokumento kopija
  4. Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus raštinė, Žeimenos g. 66, Kaunas.

el. paštu: cadet@plechavicius.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Ingrida Levickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, mob. 8 671 19972
Dokumentų priėmimo terminas Iki  2020-10-02

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha