Įstaigos pavadinimas Lopšelis-darželis „Lakštutė“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, 2 etatai
Darbo vieta Parko g. 10, Kaunas
Reikalavimai Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas, ikimokylinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
• Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
• Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
• Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
• Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas.
• Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
• Kuria ugdymosi aplinką.
• Kuria gerą grupės mikroklimatą.
• Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
• Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
2. Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai
3. Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai
4. Gyvenimo aprašymas
5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
Dokumentų priėmimo vieta Lopšelis-darželis „Lakštutė“ Parko g. 10, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 (37) 37 35 88
Dokumentų priėmimo terminas 2016-09-07 – 2016-09-27

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha