Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – niudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis apskaitos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti iki 2 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“ (toliau – „Kontora“), Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS);

5. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tikrinti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaigų pateiktus paraiškų gauti lėšų iš Savivaldybės iždo duomenis ir teikti paraiškas;

2. kontroliuoti, kad Savivaldybės įstaigų pateiktų finansavimo paraiškų sumos neviršytų Savivaldybės įstaigoms skirtų asignavimų pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;

3. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų mokėjimo dokumentų buhalterinę apskaitą, rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema;

4. sudaryti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų biudžeto programų sąmatų įvykdymo suvestines pagal pateiktus duomenis;

5. priimti ir tikrinti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų pateiktus duomenis apie lėšų likučius bankų sąskaitose ir pažymas dėl finansavimo sumų;

6. sudaryti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtus suvestinius apskaitos registrus;

7. teikti duomenis, reikalingus biudžeto vykdymo, finansinėms ataskaitoms ir finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija buhalterinės apskaitos, ataskaitų rengimo ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės įstaigomis, Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

Darbo užmokestis koeficientas 6,53 (atskaičius mokesčius apie 690 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2021-03-23

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.