Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto valdymo ir disponavimo juo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės turto privatizavimą  ir pardavimą, turto vertinimą, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant parduoti viešame aukcione Savivaldybės funkcijoms atlikti nereikalingą nekilnojamąjį turtą:

1.1. rengti Savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus nekilnojamajam turtui įtraukti į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

1.2. vykdyti viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu, pardavimo procedūras;

1.3. rengti dokumentus, susijusius su žemės sklypo, priskirtino viešame aukcione parduodamam Savivaldybės valdomam statiniui, formavimo inicijavimu, ir teikti juos Savivaldybės administracijos padaliniui, organizuojančiam teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

2. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras, siekiant racionaliai naudoti nekilnojamąjį turtą;

3. rengti Savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus, kurių reikia vykdant Savivaldybės funkcijoms atlikti reikalingam nekilnojamajam turtui įgyti pagal sandorius procedūras, siekiant užtikrinti Savivaldybės funkcijoms atlikti reikalingo nekilnojamojo turto įgijimą Savivaldybės nuosavybėn;

4. rengti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo ir kitų nuosavybės teisės perleidimo sutarčių projektus ir nuosavybės teisės perdavimo–priėmimo aktus, organizuoti sandorių sudarymą, siekiant užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų tinkamai perduotas pirkėjo ar Savivaldybės nuosavybėn;

5. siekiant, kad Savivaldybės teritorijoje suformuoti Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypai būtų naudojami veiksmingai:

5.1. vykdyti valstybinės žemės sklypų, kuriuose yra Savivaldybės valdomų statinių ir įrenginių (išskyrus perduotus panaudos, patikėjimo ar nuomos teise), rekreacinių želdynų, miesto parkų, skverų, aktyviai rekreacijai skirtų teritorijų perėmimo Savivaldybei neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais procedūras;

5.2. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise, nuomos ir panaudos pagrindais procedūras, Savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų nuomos ir suteikimo panaudos pagrindais procedūras, kontroliuoti, kaip vykdomos nuomos ir panaudos sutarčių sąlygos, kaip naudojami patikėjimo teise perduoti Savivaldybės žemės sklypai, rengti reikalavimus pašalinti nustatytus pažeidimus, rengti pasiūlymus ir teikti dokumentus dėl sutarčių nutraukimo prieš terminą;

5.3. rengti siūlymus dėl galimybių perimti valstybinės žemės sklypus Savivaldybės nuosavybėn ar Savivaldybei valdyti patikėjimo teise, vykdyti valstybinės žemės sklypų perėmimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teise procedūras;

5.4. kontroliuoti, kad žemės sklypų, suformuotų prie Savivaldybės valdomų negyvenamosios paskirties statinių ir įrenginių, naudotojai sudarytų šių valstybinės žemės sklypų panaudos ar nuomos sutartis;

6. rengti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus valstybinio miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūrai vykdyti, siekiant užtikrinti tinkamą valstybinio miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;

7. atlikti teisės aktų nustatytus veiksmus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo, rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai vykdyti reikalingus dokumentus, organizuoti ir kontroliuoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, kai yra priimtas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, siekiant užtikrinti tinkamą žemės paėmimą visuomenės poreikiams;

8. rengti teisės aktų projektus, pagal kompetenciją Savivaldybės biudžeto programų priemonių projektus dėl lėšų poreikio, technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių su tiekėjais projektus, kontroliuoti pasirašytų sutarčių su tiekėjais vykdymą, priimti suteiktas paslaugas, rengti dokumentus dėl sumokėjimo už suteiktas paslaugas, dalyvauti nekilnojamojo turto apžiūrose ir rengti apžiūrų aktus, siekiant užtikrinti poskyriui pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;

9. registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją, sudaryti nekilnojamojo turto dokumentų bylas pagal objektus, tvarkyti jas ir saugoti, perduoti saugotinus dokumentus į skyriaus archyvą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą ir naudojimą;

10. pagal savo kompetenciją pildyti elektronines duomenų bazes, rengti duomenų pokyčių analizes ir ataskaitas, siekiant valdyti operatyvią ir teisingą informaciją apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą;

11. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

12. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, įstaigomis ir organizacijomis, konsultuoti gyventojus, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, rengti atsakymus į prašymus, skundus ir paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

13. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-11-13

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.