Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus komanda ieško motyvuoto specialisto Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyryje
Reikalavimai
 • Išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas;
 • darbo patirtis nuo 2 iki 5 metų nekilnojamojo turto valdymo srityje;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti (reglamentuojančių nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, vertinimą, pardavimą);
 • mokėti dirbti kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Privalumai
 • užsibrėžtų/pavestų rezultatų siekimas;
 • taisyklingas bendrinės kalbos vartojimas.
Darbo aprašymas        Specialistas (darbuotojas pagal darbo sutartį):
 • rengs Kauno miesto savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;
 • vykdys viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu, pardavimo procedūras;
 • rengs užsakymus ir technines užduotis vertinti parduodamą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą;
 • rengs nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektus, organizuos sandorių sudarymą;
 • rengs Savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus, kurie būtini norint įsigyti  Savivaldybės funkcijoms atlikti reikalingą nekilnojamąjį turtą;
 • pildys elektronines nekilnojamojo turto duomenų bazes, pagal nekilnojamojo turto duomenų bazėse sukauptus duomenis sudarys duomenų sąrašus ir ataskaitas.
Mes siūlome
 • karjeros galimybes dirbant pagal darbo sutartį;
 • patrauklią ir dinamišką aplinką;
 • aktyvią ir motyvuotą komandą.
Darbo užmokestis Apie 770 Eur (neatskaičius mokesčių) su perspektyva didėti atsižvelgiant į darbo rezultatus
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus)
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas „Dėl Nekilnojamojo turto skyriaus specialisto“

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Gintarė Jokubynaitė, tel. 20 74 92; el. p. gintare.jokubynaite@kaunas.lt
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-09-27

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha