Įstaigos pavadinimas Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Pareigos Istorijos  mokytoja, auklėtoja
Darbo vieta Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Reikalavimai
 • Turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ reikalavimus;
 • Darbo su vyresnių klasių mokiniais patirtis (9-12 klasės), pageidautina ne mažesnė nei 3 metų pedagoginio darbo patirtis;
 • Sugebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gebėti savarankiškai vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • Darbo su gabiais mokiniais, projektais, klasės auklėtojo patirtis;
 • Darbo su IKT įgūdžiai
Funkcijos
 • Dėstyti istoriją 9-12 klasėse:
 • 9-10 klasėse 8kontaktinių valandų.;
 • 11-12 klasėse 5 kontaktinės valandos
Darbo užmokestis Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos (550-620 €).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jei turi);
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • socialinio draudimo pažymėjimo kopija;
 • dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentų priėmimo vieta Kaunas, P.Lukšio  40, 101 kab.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-312364
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2016.06.22

Pokalbis 2016.06.23 d. 10.00 val. 102 kab.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha