Įstaigos pavadinimas Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Pareigos Meno vadovas chorui, muzikos mokytojas
Darbo vieta Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Reikalavimai Turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ reikalavimus
Funkcijos
  • Vadovauti ir diriguoti  chorui;
  • organizuoti  choro koncertus gimnazijoje, Kauno mieste, respublikoje,  ruošti chorą konkursams, Dainų šventėms.
  • Dėstyti  muziką  9-12 klasėse:
  • 9-10 klasėse 6 kontaktinių valandų per savaitę (222 metinės valandos).
Darbo užmokestis

Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos už pamokų vedimą  nuo 272€ iki 313€.

Meno vadovo etatas 645 – 657 €.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui

Dokumentų priėmimo vieta Kaunas, P.Lukšio  40, 101 kab.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-312364
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. birželio 22 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha