Įstaigos pavadinimas Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Pareigos Vokiečių kalbos  mokytoja, auklėtoja
Darbo vieta Vytauto Didžiojo universiteto  ,,Rasos“ gimnazija
Reikalavimai Turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.
Funkcijos

Dėstyti vokiečių kalbą  9-12 klasėse:

9-10 klasėse 8-10 kontaktinių valandų.;

11-12 klasėse 6 kontaktinės valandos.

Darbo užmokestis Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos (550-620 €).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;
  • dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentų priėmimo vieta Kaunas, P.Lukšio  40, 101 kab.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37-312364
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2017-06-16

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha