Įstaigos pavadinimas Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
Pareigos Slaugos skyriaus vedėjas
Darbo vieta VšĮ Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Raudonojo kryžiaus gt. 1, Kaunas – slaugos skyrius.
Reikalavimai

Aukštasis medicininis išsilavinimas, vadybos studijų  magistro  laipsnis.

Administracinio darbo patirtis  medicinos srityje, gydytojo terapeuto licencija.

Funkcijos Slaugos skyriaus vedėjas: atsakinga  už ligonio  pilnavertę slaugą, gydymo terminus. Konsultuoja  medicinos pažymų išdavimą skyriuje. Vieną  kartą mėnesyje tikrina ligos istorijas, pateikia  statistinius duomenis ligonių kasai. Du kartus mėnesyje vizituoja  skyriaus ligonius . Konsultuoja gydytojus ordinatorius įvairiais klausimais Kontroliuoja gydytojų paskyrimus,  vyr. slaugytojo reikalavimus medikamentams, bendrosios praktikos slaugytojų darbą. Praveda saugaus darbo instruktažus. Kontroliuoja san. epidemiologinę  būklę skyriuje. Kontroliuoja užkrečiamų ligų registrus ir informacijos tvarką. Inicijuoja   skyriaus aprūpinimą  med. įranga, inventoriumi, teikia būtinąją med. pagalbą.
Darbo užmokestis Slaugos skyriaus vedėjas – 1096,06 eurų
Dokumentai, kurie turi būti pateikti prašymas, diplomas  aukštojo mokslo studijų programos, galiojanti licencija, asmens dokumentai  (pasas ar asmens  tapatybės kortelė,  santuokos, ištuokos)  liudijimo ( kopija),  mažamečio vaiko gimimo liudijimo (kopija).
Dokumentų priėmimo vieta Raštinė -123 kabinetas, I-mas aukštas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Direktorės pavaduotoja slaugai – Dalia Keliauskaitė, tel. : 8 620 17813, (8 37) 346196
Dokumentų priėmimo terminas Iki  2016-09-20

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha