Įstaigos pavadinimas Kauno Panemunės pradinė mokykla
Pareigos Mokyklos socialinis pedagogas(-ė). Terminuota darbo sutartis nuo 2020-09-01. Numatomas krūvis 0,5 etato.
Darbo vieta Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kariūnų pl. 5, LT-45432 Kaunas.
Reikalavimai

Pretendentas privalo:

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos dirbti socialiniu pedagogu(-e) vadovaujantis Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu,  patvirtintu 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 įsak. Nr. XIII-198, 5 priedas).  Pareiginės algos koeficientas 5,4 – 6,48.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Buvusių darboviečių rekomendacija (pageidautina).

6. Pažyma apie darbo stažą.

7. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Dokumentų priėmimo vieta el. paštu panemun@panemune.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8-694-53983 arba

el. paštu panemun@panemune.kaunas.lm.lt 

Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2020-06-30  15.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha