Įstaigos pavadinimas VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai
Pareigos Užimtumo specialistas
Darbo vieta VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose
Reikalavimai
 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (užimtumo organizatorius, socialinis, meninis, pedagoginis);
 • Turintis praktinės užimtumo veiklos, renginių organizavimo patirties;
 • Gebantis bendrauti su vyresnio amžiaus ir negalią turinčiais asmenimis;
 • Tolerantiškas, pareigingas, kūrybiškas, mokantis kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, bei teikti pasiūlymus ir išvadas;
 • Gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje;
 • Išmanantis dokumentų rengimo ir tvarkymo bei raštvedybos taisykles;
 • Mokantis sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kompiuteriu.
Funkcijos
 • Planuoti, organizuoti ir vykdyti gyventojų užimtumą, gyventojams skirtus kultūrinius ir pramoginius renginius;
 • Sudaryti mėnesio/metų renginių, veiklos planą;
 • Organizuoti: metines, valstybines įsimintinų dienų šventes, minėjimus, gyventojų gimtadienių šventes; koncertų, svečių, pasirodymų priėmimas;
 • Koordinuoti įstaigoje savanorių veiklą;
 • Bendradarbiauti su kitų įstaigų užimtumą koordinuojančiais asmenimis;
 • Pateikti tiesioginiam vadovui įgyvendintų projektų, atliktų darbų ataskaitas;
 • Dalyvauti vertinant ir peržiūrint gyventojų Individualų socialinės globos planą (ISGP) bei poreikių nustatymą asmeniui;
 • Teikti pasiūlymus dėl užimtumo veiklos tobulinimo.
Darbo užmokestis nuo 550 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių už 0,5 etato
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.
Dokumentų priėmimo vieta VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

837 407 514; 837 200 071

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019-10-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha