Įstaigos pavadinimas Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Pareigos Lietuvių kalbos mokytojas, klasės vadovas
Darbo vieta Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Reikalavimai
 1. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-

5618), reikalavimus.

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, dėstomo dalyko ir pedagogo kvalifikacija.
 2. Darbo su vyresnių klasių mokiniais patirtis (9-12 klasės), pageidautina ne mažesnė nei 3 metų pedagoginio darbo patirtis
 3. Sugebėti bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Gebėti savarankiškai vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 5. Darbo su gabiais mokiniais, projektais, klasės auklėtojo patirtis.
 6. Darbo su IKT įgūdžiai
Funkcijos  Mokyti lietuvių kalbos ir literatūros 9-12 kl. mokinius.
Darbo užmokestis Pagal turimą kvalifikaciją, darbo stažą už  22 kontaktines valandas
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
 2. Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija.
 3. Paso (Asmens tapatybės kortelės) kopija.
 4. Mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija.
 5. Pažyma apie darbo stažą.
 6. Padėkos raštai ir pan.
Dokumentų priėmimo vieta

P.Lukšio 40, Kaunas

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 312364
Dokumentų priėmimo terminas 2016-06-10

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha