Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“, Hipodromo g. 70, Kaunas
Reikalavimai
  • Aukštasis, aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas;
  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
  • Pretendentas turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtinto „Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-09-01 iki 2018-08-31) reikalavimus.
Funkcijos Ikimokyklinis vaikų ugdymas
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Pedagogo darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopija;
  • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopija;
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami Kauno lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Hipodromo g. 70, Kaunas, arba el. paštu zilvitis.kaunas@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. (8 37) 34 14 10

El. p. zilvitis.kaunas@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2019-03-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha