Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“, Hipodromo g. 70, Kaunas
Reikalavimai Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
Funkcijos Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų

narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo

stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

Mokytojas 4,96-5,15,

Vyresnysis mokytojas 5,43-5,72,

Mokytojas metodininkas 5,93-6,23.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopija;
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami Kauno lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Hipodromo g. 70, Kaunas, arba el. paštu zilvitis.kaunas@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. Nr. (8 37) 34 14 10

El. p. zilvitis.kaunas@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas 2020 08 31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha