Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Įdarbinimas nuo 2019-04-01. Darbo krūvis 1,06 et.
Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“, Žuvinto g. 8, Kaunas
Reikalavimai
  • Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą.
  • Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  3. Pedagogo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas.

 

 

Dokumentų priėmimo vieta
Žuvinto g. 8, Kaunas

El. pašto adresu: zuvintodarzelis@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Tel. 8 37 34 83 85

El. p.: zuvintodarzelis@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas Nuo 2019-03-22 iki 2019-04-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha